czwartek, 24 września 2015

Puls życia 3 I.Genetyka

zad.1

Uzupełnij: DNA, genomy, chromatyd,biwalenty, chromosomy, allele, diploidalnych

zad.2
 F, G, C, I, E, B, H, A

zad.3

chromosom osoby zdrowej, bez hemofilii
allel dominujący
krew i antygen Rh
komórka żeńska
genotyp bez daltonizmu
gen grupy 0
komórki recesywne mukowiscydozy

zad.4

MUTACJA
HELISA
BIAŁKA
DIPLOIDALNA
GENONA
DALTONISTA
HETEROZYGOTA
MENDEL

Albinizm, to choroba w któraj brak jest barwnika w skórze

zad.4

połącz pierwszy z ostatnim i 3 z 4

Puls życia 3 Mutacje


zad.1

A, B, C, D

zad.2

Chromosomy    
Genomy

zad.3

a) 46
b) dorysuj w 21 chromosom
c) Mutacja Chromosomów

zad.4

genowe        chromosomowe

zad.5

Matki ze wzrostem wielu powstaje ryzyko urodzenia dziecka z zespołem downa

zad.6

m m
H h
f f


Puls życia 3 Mechanizm dziedziczenia cech u człowieka


zad.1

A -  IA  IB  IA i
B -  IB IA IB i
AB - IA IB
0 - i i

zad.2

 IA IB                    0ii
IA  IB                   i   i
IA i  IA i               IB i IB i

AA     BB

Grupa A - 50%, grupa B - 50%


zad.