czwartek, 24 września 2015

Puls życia 3 I.Genetyka

zad.1

Uzupełnij: DNA, genomy, chromatyd,biwalenty, chromosomy, allele, diploidalnych

zad.2
 F, G, C, I, E, B, H, A

zad.3

chromosom osoby zdrowej, bez hemofilii
allel dominujący
krew i antygen Rh
komórka żeńska
genotyp bez daltonizmu
gen grupy 0
komórki recesywne mukowiscydozy

zad.4

MUTACJA
HELISA
BIAŁKA
DIPLOIDALNA
GENONA
DALTONISTA
HETEROZYGOTA
MENDEL

Albinizm, to choroba w któraj brak jest barwnika w skórze

zad.4

połącz pierwszy z ostatnim i 3 z 4