środa, 23 stycznia 2013

Śladami przeszłości 3 Wiosna ludów na ziemiach polski


Notatka z lekcji:
1.Demokratyczne Polskie
2.1846
3.spiskowców
4.1846
5.Jan Tyssowski
6.chłopi
7.rabacją
8.pruskim
9.austriackim
10.sejmie
11.Franz von Stadion
12.cesarza

Zad.1
X - 1,2,4

Zad.2
1.Jakób szela
2.ukraińskiej
3.ludwik mierosławski

Zad.3
Galicja-2,5,7
Wielkopolska-1,6,8

zad.4
4,2,1,3,5

Śladami przeszłości 3 Polacy po powstaniu listopadowym

Notatka :


1.represje
2.więzieniem
3.rosyjskiej
4.Statutem Organicznym
5.rusyfikacji
6.10
7.Wielką Emigracją
8.Angli
9.Belgi
10.Paryż
11.spiskowa
12.organicznej
13. ------------
14.Chłopawski


zadanie1

-Wprowadzony w 1832...
D
-Działaczy społecznych...
B

zadanie 2

Hasło : Noc Paskiewiczowska - okres rządów Iwana Paskiewicza
zadanie 3


Miejsce powstania: Paryż, Francja
Przywódcy: Joachim Lelelew

Hotel Lambert
Cele działalności: dyplomacja mająca nakłonić mocarstwa zachodnie do pomocy Polsce

Miejsce powstania: Paryż, Francja
Cele działalności: powstanie z udziałem ludu, reformy korzystne dla biedniejszych warstw społeczeństwa (Mały Manifest)

Gromady Ludu Polskiego
zadanie 4

1-2-2
2-3-1
3-4-3
4-1-4


poniedziałek, 21 stycznia 2013

Śladami przeszłości 3 Powstanie listopadowe

(56-57)
Notatka :

` legalnej
` Podchorążnych
` 29 na 30
` mieszkańców
` Józef Chłopicki
` pertracji
` detronizacji
` 25 st 1831
` rosyjska
` Grochowem
` Ostrołkę
` polskich
` nie mam
` nie mam
` rosyjskich
` 8 września


Zad1.Sprzysiężenie podchorąży-
-ugrupowanie, w którego skład wchodziły kadeci Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie
-walka o niepodległość Polski i opracowanie planu powstania dekabrystów
- członkowie tej organizacji byli inicjatorami powstania listopadowego
Towarzystwo Patriotyczne
-dążenie do odbudowy państwa polskiego w granicach przedrozbiorowych
-organizacja wojskowa, powiązana z masonerią
-na upadek organizacji wpłynęło nieudane powstanie dekabrystów
Towarzystwo Filomatów-
-propagowanie haseł społecznych, patriotycznych i politycznych
- organizacja studencka, której celem było samokształcenie
-działalność w Wilnie w latach 1817-1823
Zad.2 Przyporządkuj postaci polskiego żołnierza przyczyny wybuchu powstania listopadowego.
-walka władz carskich z organizacjami niepodległościowymi i patriotycznymi
- wkroczenie wojsk rosyjskich do Królestwa Polskiego
-nieuzasadnione obawy o wysłanie polskich wojsk do Belgii
-łamanie przez cara konstytucji Królestwa Polskiego
Zad.3  Zamaluj kratkę przy właściwym dokończeniu zdania
1.Powstanie listopadowe nie objęło swoim zasięgiem:
B-Wielkiego Księstwa Poznańskiego

2.Bitwa pod Grochowem zakończyła się:
C-powstrzymaniem marszu Rosjan na Warszawę