poniedziałek, 21 stycznia 2013

Śladami przeszłości 3 Powstanie listopadowe

(56-57)
Notatka :

` legalnej
` Podchorążnych
` 29 na 30
` mieszkańców
` Józef Chłopicki
` pertracji
` detronizacji
` 25 st 1831
` rosyjska
` Grochowem
` Ostrołkę
` polskich
` nie mam
` nie mam
` rosyjskich
` 8 września


Zad1.Sprzysiężenie podchorąży-
-ugrupowanie, w którego skład wchodziły kadeci Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie
-walka o niepodległość Polski i opracowanie planu powstania dekabrystów
- członkowie tej organizacji byli inicjatorami powstania listopadowego
Towarzystwo Patriotyczne
-dążenie do odbudowy państwa polskiego w granicach przedrozbiorowych
-organizacja wojskowa, powiązana z masonerią
-na upadek organizacji wpłynęło nieudane powstanie dekabrystów
Towarzystwo Filomatów-
-propagowanie haseł społecznych, patriotycznych i politycznych
- organizacja studencka, której celem było samokształcenie
-działalność w Wilnie w latach 1817-1823
Zad.2 Przyporządkuj postaci polskiego żołnierza przyczyny wybuchu powstania listopadowego.
-walka władz carskich z organizacjami niepodległościowymi i patriotycznymi
- wkroczenie wojsk rosyjskich do Królestwa Polskiego
-nieuzasadnione obawy o wysłanie polskich wojsk do Belgii
-łamanie przez cara konstytucji Królestwa Polskiego
Zad.3  Zamaluj kratkę przy właściwym dokończeniu zdania
1.Powstanie listopadowe nie objęło swoim zasięgiem:
B-Wielkiego Księstwa Poznańskiego

2.Bitwa pod Grochowem zakończyła się:
C-powstrzymaniem marszu Rosjan na Warszawę

6 komentarzy:

 1. Notatka z lekcji (te dwa, których nie masz):
  `Litwie
  `Podolu

  PS Szukam zadania 4 ;\

  OdpowiedzUsuń
 2. http://zadane.pl/tasks/solve_dynamic/3342035
  Zadanie 4

  OdpowiedzUsuń
 3. http://pogubionawrzeczywistosci.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 4. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 5. ZADANIE 4
  Uzupełnij tabelę argumentami świadczącymi o możliwości powodzenia powstania listopadowego lub kontrargumentami przemawiającymi za jego klęską.
  ARGUMENTY POTWIERDZAJĄCE MOŻLIWOŚĆ POWODZENIA POWSTANIA
  1) dobre wyszkolenie armii, udział zawodowych żołnierzy- .
  2)nadanie prawa chłopom,ale car Rosji zrobił to wcześniej
  3)wiara walczących ludzi w to, że osiągną cel
  4)nie powinni detronizować Mikołaja I, bo w razie porażki czekało ich dużo nieprzyjemności
  5) duży talent dowódczy oficerów niższych rangą
  ARGUMENTY PRZEMAWIAJĄCE ZA KLĘSKĄ POWSTANIA
  1)brak wiary dowodzących armią w swoje umiejętności
  2) brak programu reform, dzięki któremu do powstania dołączyliby chłopi
  3) sprzeciw państw Świętego Przymierza wobec powstania
  4) detronizacja Mikołaja I
  5)brak wyszkolenia wojska i za mało zdobytych arsenałów

  OdpowiedzUsuń