niedziela, 16 stycznia 2011

Ćwiczenia - Chemia nowej ery I gimnazjum

Str 38 - 39zad75
1.Reakcja egzoenergetyczna.
2 Reakcja endoenergetyczna

zad76
reakcje egzoenergetyczne - a,e,c
reakcje endoenergetyczne - b,d

zad77
Pieczenie ciasta to przykład reakcji endoenergetyczna gdyż ciasto potrzebuje stałego doprowadzania energii ( ciepła ) , aby się upiekło i spełnia wynagania tej reakcji .

Palące się ognisko jest przykładem reakcji egzoenergetycznej ponieważ kiedy pali się ognisko wydziela się ciepło , czyli warunek spełniający tę reakcję .

zad78*
Do składników energetycznych należą: węglowodany, tłuszcze i częściowo białko.
Glukoza jest niezastąpionym źródłem substratów energetycznych dla mózgowia, układu nerwowego, krwinek czerwonych i białych, nerek, mięśni w fazie regeneracji ATP

Tłuszcze:
- Są najbardziej skoncentrowany źródłem energii
- Budują błony komórkowe
- Są źródłem witamin rozpuszczalnych w tłuszczach
- Stanowią źródło niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych
- Odgrywają istotna rolę w patologii układu sercowo - naczyniowego
-Są odkładane w organizmie jako materiał zapasowy
-Biorą udział w procesach syntezy hormonów, prostacykolin
- Stanowią element strukturalny tkanki nerwowej.

Białko:
Białka (inaczej proteiny) są głównym materiałem budulcowym organizmu, stanowią około 15% masy człowieka, w tym głównie układu mięśniowego.

       2.2. Reakcje syntezy,analizy i wymiany

zad79
1 D
2 I
3 H
4 F
5 B
6 E
7 A
8 C

zad80 (na nast. stronie ciąg dalszy)
a) Siarka + wapno------------------->siarczek wapnia
Typ reakcji chemicznej: Synteza
S:Siarka, wapno P:siarczek wapnia
PCh: Siarka, wapno ZCh: siarczek wapnia

b)tlenek miedzi(II)+ węgiel ------->tlenek wegla(IV)+miedź
Typ rekacji chemicznej: wymiany
S: tlenek miedzi(II), węgiel P: tlenek wegla(IV), miedź
PCh: węgiel, miedź ZCh:tlenek miedzi(II), tlenek wegla(IV)

Ćwiczenia - Chemia nowej ery I gimnazjum


Str 36 - 37
zad69
1. mniejsza emisja dwutlenku wegla i innych szkodliwych gazow
2. mniejsze koszty bo nie trzeba paliwa
3. zdrowie bo zazywamy wiecej ruchu
4. po zuzyciu rower nie bedzie zabieral tk duzo miejsca na zlomowisku
5. mozemy rozkoszowac sie podroza

zad70
źródła naturalne
* Gazy i pyły
o Dwutlenek węgla
o Tlenki azotu
o Dwutlenek siarki
o Tlenek węgla
o Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
o Benzen
o Pyły
o Ołów
o Platyna
o Ozon
o Dioksyny
o Transport drogowy a rak

źródła powstałe w wyniku działalności człowieka
* Zjawiska spowodowane emisją spalin
o Smog typu londyńskiego
o Smog typu Los Angeles (fotochemiczny)
o Efekt cieplarniany

        1.14 Wodór i jego właściwości

zad71
Mg + HCl --> MgCl2 + H2^

wodor zawsze wystepuje w formie dwuatomoej

obserwacje:
wydziela sie bezbarwny gaz

wnoski:
tym gazem jest wodor

zad72
Tytuł doświadczenia : reakcja magnezu z para wodna
Zapis przebiegu reakcji chemicznej :
magnez+woda-->tlenek magnezu+wodor
Wniosek : gaz który powstał to wodor. w tejk reakcji udowodnilismy ze woda jest zwiazkiem chemicznym wodoru z tlenu

zad73
Jest pierwiastkiem chemicznym,XmetalemX.Jego symbol chemiczny
to H.Jest bezbarwnym,bezwonnym gazem o gestości XwiekszejX niż
tlen.X Doskonale rozpuszcza się w wodzie Podtrzymuje proces
spalaniaX,chociaż sam jest XniepalnyX.Wystepuje w gazach
wulkanicznych, na Słońcu i w innych gwiazdach.

zad74
wodór+ sód ----> wodorek sodu
wodór + siarka-----> siarkowodór
wodór + azot ----> amoniak
wodór+ fosfor---> fosforowodór
chlor+ wodór---> chlorowodór
tlen+ wodór ----> woda
wodór + wapń-----> wodorek wapnia
wodór + tlenek miedzi (ll) -----> miedź

Ćwiczenia - Chemia nowej ery I gimnazjum

Str 34 - 35 


zad63
Dośw.1
Obserwacja: Na szkiełku pojawi się skroplona para wodna
Dośw.2
Obserwacja: Na szklance z zewnątrz pojawiają się kropelki wody
Wniosek: W obu doświadczeniach występuje para wodna.

zad64
a)lód----topnienie---->woda---parowanie--->para wodna
b)woda---krzepnięcie--->lód---sublimacja--->para wodna
c)para wodna---skraplanie--->woda
d)para wodna---resublimacja-->lód

zad65
Ta substancja była zapewne substancją higroskopijną, czyli taką, która ma zdolność pochłaniania pary wodnej z powietrza.
tak trochę się ta substancja zlewa ze sobą, ale myślę, że chodzi właśnie o higroskopijność. Co do życia codziennego to na pierwszym miejscu
warto wymienić ryż w solniczkach. Po co on jest tam umieszczony? Po to, aby sól nie robiła się taka zbita, w określone kształty,
by zachowała taką postac, gdzie jest każdy kryształek oddzielnie. Czasem w różnych pojemnikach z rzeczami codziennego
użytku, albo lekami są takie torebeczki z czymś. Mają one substancję higroskopijną w sobie i dzięki temu pochłaniają wilgoć.
Można też nadmienić substancje, H2SO4 itp. ale to już mniej z życia codziennego.

               1.13. Zanieczyszczenia powietrza

zad66
1 - e
2 - b
3 - d
4 - f
5 - a

zad67
Lasy i Parki zazwyczj są zielone. A to powiedzenie znaczy to ze w lasach i parkach jest duzo drzew
a drzewa daja nam tlen.Plucami oddychamy.

zad68
NEON
AZOT
OZON
HEL
Zjawisko: Efekt cieplarniany - zatrzymywanie ciepła przez gazy obecne w atmosferze

Ćwiczenia - Chemia nowej ery I gimnazjum

Str 32 - 33

zad57
a)ok. 0,04%
b)obecność tlenku węgla (IV) umożliwia roślinom proces fotosyntezy
c)substraty-CO2 i woda produkty-glukoza i tlen
d)światło, woda,CO2,sole mineralne,odpowiednia temp.
e) dostaje sie poprzez spalanie (motoryzacja itp.),wybuchy wulkanów,procesy fermentacji,wydychanie
f)Jest z niej usuwanyt poprzez: fotosyntezę,opady atmosferyczne

zad58
Tlenek węgla (IV) jest XmieszaninąX dwóch pierwiastków chemicznych.
Ulega reakcji spalania. Powstaje w prociesie XfotosyntezyX. Jest bezbarwnym gazem o Xostrym zapachuX.
Dobrze rozpuszcza się w wodzie, tworząc wodę gazowaną. Ma gęstość XmniejsząX od powietrza

XwyrazX-oznacza skreślić ten wyraz np. XmieszaninąX oznacza skreśl słowo "mieszaniną"

zad59
woda wapienna miętnieje pod wpływem CO2 wydychanego z płuc.
Jest to reakcja typowa dla dwutlenku węgla
Substratami tej reakcji są woda i wapń

zad60
a)chlorek cynku+sód--->cynk+chlorek sodu
b)tlenek ołowiu(II)+węgiel--->ołów+tlenek węgla (IV)
c)potas+siarczek baru--->siarczek potasu+bar
d)tlenek wodoru+magnez--->tlenek magnezu+wodór
e)węgiel+tlenek żelaza--->żelazo+tlenek węgla (IV)

zad61
1 - e
2 - b
3 - d
4 - f
5 - a

zad62
to musi być na tej wizytówce

Tlenek węgla:
-gaz;
-bezbarwny, bezwonny;
- dobrze rozpuszcza się w wodzie;
- 1,5 raza cięższy od powietrza;
- tlenek niemetalu;
- nie pali się i nie podtrzymuje spalania;
- powoduje mętnienie wody wapiennej, gdyż reaguje z nią

Ćwiczenia - Chemia nowej ery I gimnazjum

Str 30 -31 

zad50

stan skupienia:gaz
barwa: bezbarwny
gęstość:0,808g/cm3
rozpuszczalność w wodzie:słabe
zapach:bezwonny
palność:nie podtrzymuje palenia
temp.topnienia:-210
temp.wrzenia:-196

zad51

a)F
b)F (prawidłowo78%)
c)P
d)P
e)F
f)F
g)F
h)P

zad52

a) Kriogenika - dziedzina nauki zajmująca się badaniem i wykorzystaniem własności ciał w niskich temperaturach, uzyskiwaniem i mierzeniem niskich temperatur.Za niskie temperatury uznaje się temperatury niższe od -150°C (123K).Kriogenika ma poważny udział w takich dziedzinach jak: badania przestrzeni kosmicznej, biologii i chirurgii, w przemyśle spożywczym, metalurgicznym, chemicznym i urządzeniach nadprzewodzących.


b) Zastosowanie:

- Używany w laboratoriach naukowych jako czynnik termostatyczny i chłodzący oraz źródło azotu gazowego do atmosfery ochronnej, syntezy amoniaku w procesie Habera
- Może
być stosowany w krioterapii i do kriogenicznego zamrażania tkanek
- Używany w kriochirurgii, przy drobnych zabiegach dermatologicznych, ginekologicznych i chirurgicznych

Właściwości:

- W otwartym naczyniu w warunkach
normalnych czysty azot wrze w temperaturze -195,8°C
- ulega zestaleniu przy -210,0 °C

zad53

Około 1% objętości powietrza stanowią gazy szlachetne , w tym głównie argon oraz hel,
neon,krypton i ksenon . Nazwa szlachetne świadczy o tym, że są bierne chemicznie.
Hel odkryto wcześniej na Słońcu niż na Ziemi. Hel, jako najlżejszy z gazów, służy do
napełniania balonów. Nazwa reklam świetlnych wywodzi się od nazwy gazu neon.

zad54

1a
2d
3cb
4e

zad55

HOTEL (Niebieski kolor) - rtęć + hel
HOTEL (Żółty kolor) - hel
HOTEL (Czerwony kolor) - neon

zad56

dane:

V= 50 m3=50 000dm3
d=0,164 g/dm3

szukane:
m
d=m/V
m=d*V
m=0,164 g/dm3*50 000dm3
m=8200=8,2kg
mamy 8,2 kg helu

Ćwiczenia - Chemia nowej ery I gimnazjum

Str 28 - 29 


zad44
a) wapń + tlen -----> tlenek wapnia
Typ reakcji chemicznej: reakcja syntezy

b) tlenek wodoru ----> tlen + wodór
Typ reakcji chemicznej: reakcja syntezy

c) cynk + tlen ----> tlenek cynku
Typ reakcji chemicznej: reakcja syntezy

zad45 (podaj przykłady)
1. Tlen + Arsen ---->tlenek arsenu
2. Tlenek cynku ---> tlen + Cynk
3. Magnez + tlen ---> tlenek magnezu
4. żelazo + tlen ----> tlenek żelaza

zad46
a) Tlenki - związki chemiczne zbudowane z atomów tlenu oraz atomów danych pierwiastków?
b) Reakcja Analizy - reakcja chemiczna podczas której z jednego substratu powstają co najmniej dwa produkty ?
c) Substrat Reakcji Chemicznej - substancja użyta do reakcji chemicznej i ulegająca przemianom chemicznym ?
d) Produkt Reakcji Chemicznej - substancja powstająca w wyniku reakcji chemicznej

zad47
TLENKI są to związki chemiczne tlenu z innymi pierwiastkami chemicznymi.
Można je otrzymać w reakcji chemicznej SYNTEZY pierwiastków chemicznych
z tlenem. Tlenek magnezu jest przykładem tlenku METALU . Tlenek WĘGLA jest
przykładem tlenku niemetalu. Wapno palone jest nazwą zwyczajową TLENKU WAPNIA .
Tlenek ŻELAZA znajduje się w minerale o nazwie hematyt. Tlenek WODORU , czyli .
WODA stanowi ok. 75 % powierczni kuli ziemskiej. Korund, najtwardszy z minerałów,
to TLENEK GLINU.

zad48*
Właściwości ozonu:
- niebieski gaz
- większa gęstość od powietrza
- zapach powietrza po burzy
- jest silnym utleniaczem
- jest gazem niepalnym
- dobrze rozpuszcza się w wodzie

Zastosowanie ozonu:
- wyjaławianie wody pitnej, pomieszczeń, utleniania paliwa rakietowego
- najskuteczniejszy środek dezynfekcyjnych
- pochłania promieniowanie ultrafioletowe

           1.9.Azot-główny składnik powietrza

Zad49
1.spalanie
2.analizy
3.woda
4.tlenki

Ćwiczenia - Chemia nowej ery I gimnazjum

Str 26 - 27

zad38
a)badanie składników powietrza
b)OBSERWACJE: paląca się świeca zużyła 1/5 objętości powietrza
WNIOSEK: składnikiem powietrza jest tlen
c) składnik, stanowiący około 1/5 objętości powietrza zawartego w cylindrze, to tlen, który podtrzymuje spalanie.
Gaz, który zajmuje około 4/5 objętości powietrza w cylindrze to azot który nie podtrzymuje palenia

zad39
Vpowietrza=3m[razy]2m[razy]4m=24m3
21%[razy]24cm3=5,04m3 tlenu
78%[razy]24m3=18,72m3

zad40*
skraplanie powietrza polega na nagłym obniżeniu jego temp. jak by zawarta w nim para wodna skropliła się.

1.8. Tlen i jego właściwości
zad41
NAMALOWAĆ: probówkę z tlenkiem rtęci(II), zatkaną od góry korkiem z którego wychodzi gumowa rurka.
Gumowa rurka prowadzi do kolby. Pod probówką napisz X, i dopisać że ją ogrzewamy.

ZAPIS PRZEBIEGU REAKCJI CHEMICZNEJ: 2HgO -> 2Hg + O2 (tlenek rtęci(II) po podgrzaniu rozkłada się na tlen i rtęć)
WNIOSEK:w wyniku reakcji wydzielił się gaz, poniewaz tlące się luczywko zapala się w nim, musi to być tlen.Zad42
stan skupienia-a
barwa-bezbarwny
zapach-bez zapachu
rozpuszczalność w wodzie-słabo się rozpuszcza

zad43
a)
tlen
glin
b)reakcja syntezy:
glin + tlen › tlenek glinu
Wniosek: W wyniku spalenia glinu powstał tlenek glinu. Albo: W wyniku utlenienia glinu otrzymano tlenek glinu.

piątek, 14 stycznia 2011

Ćwiczenia - Chemia nowej ery I gimnazjum

Str. 24 - 25


zad33
                                                                        MIESZANINA
                             substancje                                                                  mieszaniny substancji

      pierwiastki chemiczne                 związki chemiczne                          jednorodne                  niejednorodne
                                                       np.:tlenek wodoru                       np.:cukier z wodą           np.:piasek z wodą

metale                     niemetale
np:miedź cynk      np: chlor fosfor

zad34

pierwiastki chemiczne
niemetale        metale

węgiel           żelazo
siarka            potas
tlen                ołów
azot               wapń
hel                 rtęć
związki chemiczne
tlenek sodu
woda
tlenek magnezu
siarczan miedzi
siarczek wapnia

mieszaniny
cukier z wodą
alkohol z wodą
mosiądz
opiłki żelaza z siarką

zad35

związek chemiczny                                                 Mieszanina

sporządzanie poprzez reakcję
syntezy,łączenie, w której
z 2 lub więcej substratów powstaje
1 produkt

Nie można odróżnić substancji,
z których powstał ten związek

                                                                            składiki miesznin zachowują swoje właściwości pierwastka

                                                                           ilość składników jest dowolna

można rozłożyć z wykorzystaniem bodźca
zewnętrznego np.:prąd


1.7. Powietrze

zad 36
gęstość: 1,43g/cm3
Barwa: bezbarwny
rozpuszczalność w wodzie: słabe
stan skupienia:gaz
zapach:bezwonny
temperatura topnienia: -218,8[stopni] C
temperatura wrzenia:   +183[stopni] C

Zad37

a) tlen,azot,ksenon,hel,neon
b) wodór,para wodna,zanieczyszczenia, tlenki azotu, tlenek węgla (IV)

Ćwiczenia - Chemia nowej ery I gimnazjum

Str. 22 - 23

Zad25

Magnez,sód,siarka,miedź to substancje proste nazywane pierwiastkami,
ponieważ nie można je rozłożyć na substancje prostsze. Tlenek magnezu, tlenek wapnia,
woda,chlorek sodu i cukier to substancje złożone, które nazywamy związkami chemicznymi,
ponieważ powstają z reakcji połączonych ze sobą pierwiastków

Zad26

sód        Na   metal
węgiel    C     niemetal
bar         Ba   metal
wapń     Ca   metal
hel         He   metal
chlor     Cl    niemetal
żelazo   Fe    metal
tlen        O     niemetal
Cynk     Zn   metal

Zad27

Stały stan skupienia
kowalność
metaliczny połysk
barwa srebrzystobiała
dobre przewodnictwo cieplne
dobre przewodnictwo elektryczne

zad28

przewodnictwo elektryczne
ciągliwość i kowalność
połyskliwość

Zad29

a) Siarka-S
b)miedź-Cu
c)żelazo-Fe

Zad30

1.Cu(miedź)
2.Zn(cynk)
3.Sn(cyna)
4.Al(glin)

zad31

Korozja jest to niszczący proces, któremu ulegają metale i ich stopy.
Zachodzi pod wpłuwem telnu, czynników atmosferycznych,związków
chemicznych. Procesowi temu nie ulegają metale szlachetne

zad32*

Ważną rolę w funkcji człowieka odgrywają metale ciężkie

Ćwiczenia - Chemia nowej ery I gimnazjum

Str. 20 - 21
zad20

a)odpowiedź W
b)odpowiedź O
c)odpowiedź D
d)odpowiedź A
HASŁO: WODA

1.4. Pierwiastek chemiczny a związek chemiczny

zad21

obecnie znanych jest 114(rok2009r) pierwiastków chemicznych. W przyrodzie występuje ich 90, a pozostałe
otrzymano sztucznie pochodzącym najczęściej od nazwy łacińskiej, nazw państ, imiona bogów
Jeśli nazwy kliku pierwiastko zaczynają się tą samą literą to, do 1 wielkiej litery dodaje się 2 lub dalszą małą literę.

zad22

a)
Al-glin
Ag-srebro
Br-brom
Cu-miedź
Si-krzem
S-siarka
N-azot
Ar-argon
b)
cyna-Sn
Fosfor-P
selen-Se
potas-K
nikiel-Ni
neon-No
bar-Ba
wodór-H

zad23

a)Polon,German
b)hel,dubr
c)Europ
d)Uran,Pluton
e)mendlen,Einsztein
f)uran pluton
g)złoto,srebro

zad24

substancje stałe
złoto Au
Srebro Ag

CIECZE

Brom Br
Rtęć Hg

Gazy

wodór H
hel He

Ćwiczenia - Chemia nowej ery I gimnazjum

Str. 18 - 19

zad17

a)sposób postępowania: krystalizacja
OBSERWACJE woda paruje i pozostawia osad, który jest kwaskiem cytrynowym
RODZAJ MIESZANINY jednorodna

b)sposób: sedymentacja,sączenie,krystalizacja
OBSERWACJE likier rozpuści się w wodzie a pieprz opadnie na dno pelejemy ciecz przez lejek z bibułkowym sączkiem. Zostanie na nim pieprz. Ogrzejemy ciecz aż do odparwoania wody i wykrystalizujemy cukier
RODZAJ MIESZANINY niejednorodna

c)sposób: krystalizacja
OBSERWACJE: TEGO NIE MAM
RODZAJ MIESZANINY jednorodna


d)sposób: oddzielenie ręczne
OBSERWACJE wybierając jedną kaszę od drugiej oddzielamy substancje
RODZAJ MIESZANINY niejednorodna


ZAD18

mak z solą kuchenną      niejednorodna        krystalizacja
opiłki żelaza z cukrem    niejednorodna        metody mechaniczne
woda z denaturatem       jednorodna            destylacja
mąka z wodą                 niejednorodna        sedymentacja,dekantacja
cukier z piaskiem           niejednorodna        filtracja i sedymentacja
woda z benzyną             niejednorodna       zastosowanie rozdzielacza
opiłki żelaza z kaszą       niejednorodna        metody mechaniczne


ZAD19

1.sedymentacja
2.klarowna
3.destylacja
4.sączenie
5.krystalizacja
6.niejednorodna
7.dekantacja

Materia-jest ot substancja, która tworzy wszechświat

Ćwiczenia - Chemia nowej ery I gimnazjum

Str. 16 - 17

zad12

Substancje ulegają zjawiskom fizycznym i reakcjom chemicznym. Zjawisko fizyczne, czyli przemiana fizyczna, polega na tym, że nie powstaje nowa substancja np.: mielenie kawy, rwanie papieru. Reakcja chemiczna, czyli przemiania chemiczna, polega na tym, że powstaje nowa substancja np.:gotowanie jajka, kwaśnienie mleka

zad13

Utracie kryształków cukru to zjawisko fizyczne, a ich spalanie to reakcja chemiczna. Pokrycie się rdzą metalowych części roweru to reakcja chemiczna, a wygięcie jego ramy aluminiowej to zjawisko fizyczne.

zad.14

a) Kreda - Białe ciało stałe w postaci 1 kawałka          białe ciało stałe sproszkowane                                 zjawisko fizyczne
b) Śmietana - biała substancja o słodkim smaku              biała substancja o kwaśnym smaku                         reakcja chemiczna
c) Cukier - biała substancja w postaci kryształków      cukier rozdrobniony w postaci cząseczkowej           zjawisko fizyczne
d) Białko - żółtawa substancja koloidalna                   otrzymam czarną substancje                                    reakcja chemiczna


zad15

zjawiska fizyczne
-suszenie włosów
-posłodził ją
-zmieliła mięso
-zamroził herbatę i wodę
-tworzenie się mgły
-porąbali drewno


Reakcje chemiczne
-zagotował wodę
-usmażyła jajko
-usmażyła ją
-upiekła ciasto
-rozpalili ognisko


1.3. Mieszaniny substancji

zad16
a)
1.woda+sól
2.woda+atrament
3.herbata+cukier
b)
1.piasek+sól
2.opiłki żelaza+sól
3.opiłki żelaza+cukier

Ćwiczenia - Chemia nowej ery I gimnazjum

Str. 12-15

zad.1

Caiło fizyczne to Każdy otaczający nas przedmiot
substancja jest to materiał, z którego zostało zbudowane ciało fizyczne
drut miedziany jest ciałem fizycznym, a metal, z którego go wykonano, jest substancją. Ciałem fizycznym jest np. ławka wykonana z drewna, czyli substncji.
Cechy substancji umożliwiające odróżnienie jej od innych substancji noszą nazwę właściwości. Substancja wykazuje charakterystyczne cechy, dzięki którym można ją zidentyfikować

zad.2

Nazwa substancji        Stan skupienia    Barwa            zapach     inne cechy charakterystyczne
cyna                             stały                srebrny            brak          nie rozpuszcza się
ocet                             ciekły             przeźroczysty    mocny     rozpuszczalny
mąka ziemniaczana        stały               biały                 mały          nie rozpuszcza się
proszek do pieczenia    stały                biały                 mały          rozpuszczalny
olej                              ciekły              żółty                  średni       nie rozpuszcza się


zad.3

za pomocą zmysłów              za pomocą doświadczeń chemicznych             na podstawie danych
np. barwa                                 np. rozpuszczalność w wodzie                     symbol chemiczny
zapach
smak


zad.4
a)sól
b)sól
c)ocet
d) jest biała w temp. pokojowej ma stan skupienia stały
       odpowiedz mąka


zad.5
a)mydło - barwa narzucona przez brawnik smak - niejadalne Inne cechy charakterystyczne - duża rozpuszczalność w wodzie
b)szampon - barwa narzucona przez barwnik smak - niejadalne Inne cechy charakterystyczne - duża rozpuszczalność w wodzie

zad.6
"domestos" i innych środkach czystości

zad.7
odp.: największa woda najmniejszą olej parafina ma średnią

zad.8
a)0,785 g/cm3
b)1,023g/cm3
c)1,480g/cm3

zad.9
0,25:260=0,009615g/cm3

d=0,25/260
d=m/v

odpowiedz gęstość rotwory to 0,009615g/cm3


zad.10

dane :
d=0,87g/dm3
v=150cm3
szukane :
m-?
d=m/v=>md*V

m=0,87g/dm3 105cm3=130,5g

odp: 130,5g


zad.11

D=1,22g/cm3
m=6,1          dag=61g
v=?
d=m/v
v=m/d
v=61g/(1,22g/cm3)
v=50cm3
odp:wynik 50cm3

Ćwiczenia - Chemia nowej ery I gimnazjum

Str. 8-10

ZAD1

Chemia jest jedną z nauk przyrodniczych, chemia to dziedzina eksperymentalna

ZAD2

Napewno jest to laboratorium, przemysł rolniczy

ZAD3

a)statywy z pierścieniem metalowym
b)trójnog z trójkątem kaolinowym
c) (ten do góry podobny do klamerek) łapy drewniowe
d) (ten pod C) palniki gazowe i spirytusowe
e) (ten po prawej od C) łyżeczki do spalań
f) (ten pod E) statywy do próbówek

ZAD4 (rysunek zrobicie sami)

nazwa szkła laboratoryjnego                      zastosowanie w laboratorium
probówka                                                  służy do odmierzenia w niej też są wykonywane proste rzeczy
Zlewki                                                       służą do odmierzania lub dolewania substancji
bagietki                                                      ---
kolby stożkowe                                         służą do wykonywania w nich różnych substancji
lejki                                                           służą do lania różnych substancji
szkiełko zegarkowe                                    służy do sprawdzania jaki kolor ma substancja
kolby miarowe                                           służą do odmierzania substancji
krystalizatory                                             zabezpiecza substancje

Ćwiczenia - Śladami Przeszłości kl.1

Strona 6

Notatka z Lekcji (Podam tylko brakujące słowa)

paleolitu, homo sapiens, koczowniczy, Europę, polować, ogień

Zadanie1

Ja mam znak ''X'' w dwóch ostatnich zdaniach

Zadanie2

Ogień, patyki, krzemienie, kamienie

Zadanie3

Polowanie | Na zwierzęta
Łupanie kamieni | epoka kamienia łupanego
Rozpalanie ognia | Rozwój i uczenie się, rozpalanie ognia.

Strona 7

Zadanie5

A 4miliony lat    D 2,5 miliona  C 1,9 miliona  B Kilka tysięcy lat

Ćwiczenia - Śladami Przeszłości kl.1

Strona 6

Notatka z Lekcji (Podam tylko brakujące słowa)

paleolitu, homo sapiens, koczowniczy, Europę, polować, ogień

Zadanie1

Ja mam znak ''X'' w dwóch ostatnich zdaniach

Zadanie2

Ogień, patyki, krzemienie, kamienie

Zadanie3

Polowanie | Na zwierzęta
Łupanie kamieni | epoka kamienia łupanego
Rozpalanie ognia | Rozwój i uczenie się, rozpalanie ognia.

Strona 7

Zadanie5

A 4miliony lat    D 2,5 miliona  C 1,9 miliona  A Kilka tysięcy lat

Ćwiczenia - Śladami Przeszłości kl.1

Strona 4

Notatka Z Lekcji (Podam tylko brakujące słowa)

dziejów ludzkości, pisma, chronologicznie, pisane, niepisane, papirusach, monety, ruiny, archeologów, roku, wieki, prehistoria, starożytność, średniowiecze, nowożytność, współczesność

Zadanie1

1 upadek cesarstwa zachodniorzymskiego  -------- 476 r.
2 chrzest Polski ---- 966 r.
4 bitwa pod Grunwaldem ----- 1410 r.
7 wybuch I wojny światowej ----- 1914 r.
5 odkrycie Ameryki ----- 1492 r.
8 początek II wojny światowej ------ 1939 r.
3 zjazd gnieźnieński ---- 1000 r.
9 powstanie ,,Solidarności'' ----- 1980 r.
6 wybuch rewolucji francuskiej ----- 1789 r.

Strona 5

Zadanie2

476 r. p.n.e  V p.n.e  Starożytność
49 r. p.n.e   I p.n.e  Starożytność
511 r.  VI  Średniowiecze
966 r.  X  Średniowiecze
1753 r.  XVIII  Nowożytność
2001 r.  XXI  Współczesność
1648 r.  XVII  Nowożytność
1945 r.  XX  Współczesność
1815  XIX  Nowożytność

Zadanie3

ŹRÓDŁA PISANE : kronika, pamiętnik, list, mapa, dziennik szkolny, lista zakupów

ŹRÓDŁA NIEPISANE: świątynia, zamek, łyżka, broń, biżuteria, ubranie, maszyna parowa, narty, konstytucja.

Z wymienionych w tabeli źródeł niepisanych możemy dowiedzieć się jak niegdyś wyglądała architektura, ubiór ludzi dawnych czasów orz zdobienia i wykonanie przedmiotów codziennego użytku.

za jaki kolwiek błąd serdecznie przepraszam.. 

Siemanko.!

Na tym blogu będę umieszczała zadania domowe, odpowiedzi do ćwiczeń i niektóre notatki z lekcji. Będę starała się to robić jak najczęściej. ; )

Oczywiście za jakiekolwiek błędy przepraszam, sama nie jestem mocna z owych przedmiotów. W razie błędów piszcie w komentarzach ;P

Jeżeli chcecie jakieś ćwiczenia.. notatki to piszcie pod tym postem, jak będę je miała bądź jakiś ze znajomych to postaramy się coś zdziałać.

Zapraszam do obserwowania, i proszę o rozsyłanie linku znajomym

Dziękuję :)